ପରଦାରେ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଖାନ୍ନାଙ୍କ କାରଣରୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଯୋଡି ? ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ଛାଡିଥିଲେ ଏହି ଫିଲ୍ମ

ମୁମ୍ବାଇ : ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରRead More…