ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ 5 କିମ୍ବା 10 ନୁହେଁ ବରଂ 25 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହିଟ୍, କୁହନ୍ତୁ ନାମ

ମୁମ୍ବାଇ : ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହRead More…